Home » LUẬT SƯ THƯƠNG TÍCH » Personal Injury Chưởng Denver

Personal Injury Chưởng Denver

Đang tìm kiếm Denver luật sư thương tích cá nhân để nói chuyện về trường hợp của bạn? Nếu vậy, bạn có thể liên hệ với văn phòng chúng tôi để thiết lập một cuộc hẹn tư vấn ban đầu miễn phí. Trong phiên giao dịch này, chúng tôi khuyến khích bạn đặt câu hỏi về thương tích cá nhân quá trình luật sư kiện Denver và về khả năng của các luật sư sẽ đưa trường hợp của bạn. Chúng tôi cung cấp việc làm phạm pháp luật về phòng cho tất cả các trường hợp thương tích cá nhân, vì vậy bạn không phải trả một khoản phí nếu chúng tôi không thắng kiện.

công ty luật của chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong việc xử lý các khiếu nại thương tích cá nhân của tất cả các loại. Vụ kiện phổ biến nhất mà chúng tôi chuẩn bị là nạn nhân tai nạn xe hơi, nhưng chúng tôi sẽ đưa trường hợp của bạn bất kể thế nào bạn bị thương. Chúng tôi cũng làm việc với các nạn nhân bỏng, trượt chân và ngã người bị tai nạn, nhiều nạn nhân của tai nạn giao thông công cộng và nhiều hơn nữa. Ở tư vấn pháp lý ban đầu của bạn, các luật sư của chúng tôi sẽ yêu cầu bạn mô tả chi tiết cách bạn bị thương và những người khác đã tham gia vào vụ tai nạn.

 

Doanh nhân bắt tay, kết thúc một cuộc họp
Trong vài trường hợp, bạn có thể không biết ai thương bạn, chẳng hạn như với một hit và chạy tai nạn. Chúng tôi có nhiều nguồn lực để điều tra các khiếu nại và chúng tôi sẽ tìm thấy những bằng chứng chúng ta cần phải làm cho vụ kiện của bạn thành công. Chúng tôi có thể yêu cầu các mặt hàng từ bạn để củng cố yêu sách của bạn, bao gồm một báo cáo tai nạn và khai của nhân chứng. Trong trường hợp của một tai nạn xe hơi, chúng tôi có thể làm việc với các chuyên gia tái thiết tai nạn nếu bên kia đang cố gắng đổ lỗi về bạn. Báo cáo của họ sẽ cho chúng ta một câu trả lời dứt khoát về những gì thực sự đã diễn ra.

Trong một vụ kiện thương tích cá nhân thành công, người bị thương thường nhận được tiền để được sử dụng vào việc thanh toán chi phí y tế liên quan đến vụ tai nạn và mức lương anh ta hoặc cô ấy không thể kiếm được trong khi bị thương. Nó cũng có thể làm cho các quy định về tiền lương trong tương lai bị mất hoặc có thu tiềm năng và nhận tiền của các cơn đau thể chất đang diễn ra bây giờ bạn phải đấu tranh với vì tai nạn. Cuối cùng, bên kia có thể phải bồi thường thiệt hại trừng phạt nếu người đó đã hành động bất chấp liều lĩnh cho bạn hạnh phúc.

Leave a Reply

Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress